Agencja Marketingowa Arpi powstała w maju 2000r. Jesteśmy dynamiczną fir- mą, którą tworzą młodzi specjaliści z dziedziny marketingu, reklamy i pro- mocji posiadający do- świadczenie zdobyte w międzynarodowych korpo- racjach oraz agencjach reklamowych. Specjalizujemy się w proje-ktowaniu i produkcji mate-riałów reklamowych. Jeżeli jednak Państwo potrzebują wsparcia z innego zakresu działań marketingowych, to także możemy zapewnić profesjonalną obsługę w niżej wymienionych ob- szarach: W tej zakładce zapraszamy Państwa do zrobienia szyb- kich zakupów gadżetów i materiałów promocyjnych. Tutaj znajdą Państwo inter- aktywny katalog, z którego można dokonać wyboru, a zamówienie przesłać do realizacji do naszej centrali na e-mail: office@arpi.pl Tutaj znajdą Państwo atrakcyjne oferty, które mo- żemy polecić szczególnie tym wszystkim, którzy są zainteresowanym cięciem kosztów. Promowane arty- kuły również można za- mówić drogą elektroniczną, wysyłając zamówienia na e-mail: office@arpi.pl Nasi specjaliści ds. proje- któw graficznych, obróbki zdjęć i wizualizacji są goto- wi stworzyć dla Państwa bardzo ciekawe i oryginal- ne projekty materiałów pro- mocyjnych lub reklam, któ- re będą przyciągały uwagę potencjalnych klientów. Arpi Agencja Marketingowa
e-mail: office@arpi.pl
Hotline: (0) 502 909 909

Adres korespondencyjny:
Arpi Agencja Marketingowa
skr. poczt.219
00-950 Warszawa
    elektroniczny próbnik pantone